Planning, randvoorwaarden en procedure ondernemers Kwekerij Oosterspoorplein

Zie jij kansen in de Kwekerij op het Oosterspoorplein om een onderneming te starten? In de Kwekerij op zijn nieuwe plek is ruimte voor drie zelf te ontwikkelen units voor een periode van 5 jaar. Lees hieronder meer over de planning, randvoorwaarden en procedure. Je kunt jouw initiatief aanmelden per mail via info@hilversummarketing.nl

Elementen de Kwekerij Hilversum

De Kwekerij ligt op het Oosterspoorplein bij het station Hilversum en is ongeveer 2500 m2 groot. Momenteel is het nog een stenen kuil maar dat zal de komende maanden veranderen in een levendig stadspark. Het park bestaat uit een aantal elementen waaronder het houten grid van ca 175m2, het plateau waar het grid op staat van ca 400 m2, het grasveld met een openbaar zitgedeelte met bomen van ca 850 m2 en een unit met daarin het kantoor van Hilversum Marketing en de balie van de VVV. Daarnaast zijn er drie kavels beschikbaar voor nieuwe ondernemingen.

Periode en planning

Vestiging in de Kwekerij op het Oosterspoorplein is mogelijk voor de periode van minimaal één jaar maar ook voor meerdere jaren. Het gebied is vanaf het voorjaar 2022 voor 5 jaar beschikbaar voor ondernemers.

We starten begin 2022 met het inrichten van de openbare ruimte, denk daarbij aan de groenvoorzieningen, het zitgedeelte en het houten grid. Ondernemers zouden bij voorkeur in het voorjaar van 2022 hun deuren openen voor publiek. 

Initiatieven voor een onderneming kun je insturen via info@hilversummarketing.nl. Na aanmelding nemen we contact met je op. De uiteindelijke keuze voor initiatieven wordt gemaakt door de werkgroep Kwekerij. Hierin zitten afgevaardigden van de gemeente, hilversummers.nl, Hilversum Marketing en de NS.

Randvoorwaarden voor een tijdelijke onderneming

 • Het beschikbaar gestelde terrein heeft een publieke functie voor inwoners en bezoekers van Hilversum. Daarom vinden we het belangrijk dat het initiatief voor verschillende doelgroepen aantrekkelijk is en aansluit op behoeften van de omgeving. Denk hierover na bij het opstellen van je plan.
 • Het initiatief sluit aan op de waarden van de Kwekerij: ontmoeting, groen, beweging, dichtbij en cultuur.
 • De Kwekerij ligt op het Oosterspoorplein in de wijk Oost. Geef daarom aan wat jouw initiatief toevoegt aan of kan betekenen voor de wijk.
 • Je neemt als ondernemers deel aan de Kwekerij. Je werkt dan ook nauw samen met de andere ondernemers in de Kwekerij en Hilversum Marketing. Daarom organiseer je evenementen en activiteiten in het park altijd samen met de andere ‘Kwekers’.
 • Het initiatief is zelfstandig: dat houdt in dat het financieel en organisatorisch haalbaar is.
 • Er zijn 3 voorkeurslocaties voor de kavels. De specificaties per locatie vind je onder ‘opzet kavels’. Je kunt je inschrijven voor 1 of meerdere kavels.
 • Je verzorgt en financiert zelf je huisvesting. Kijk voor mogelijke voorbeelden van units naar de ondernemers in de huidige Kwekerij op het Stationsplein.
 • De ondergrond van het terrein bestaat grotendeels uit gras.
 • Er wordt op het terrein een basisvoorziening getroffen voor infrastructuur (stroompunt, water en riolering) Als deze voorzieningen nodig zijn voor je initiatief dan ben je zelf verantwoordelijk voor aansluiting hierop of het bedenken van een (duurzame) oplossing. Ook eventuele kosten voor aansluiting en gebruik draagt de initiatiefnemer zelf.
 • Vergunningen zoals een omgevingsvergunning of een exploitatievergunning dienen door de initiatiefnemer zelf te worden aangevraagd bij de gemeente.
 • Vestigingskosten € 70 per m2 per jaar ex BTW. Dit betreft marktconforme huur van NS grond en participantenbijdrage aan de Kwekerij.
 • Het is mogelijk om aansluitend op het kavel een terras te voeren (of een andere mogelijke invulling van de openbare ruimte voor te stellen). Dat kunt u meenemen in het plan.

Procedure

 • Inschrijvingen voor de kavels kunnen via info@hilversummarketing.nl worden ingediend. Beoordeling van de binnengekomen initiatieven gebeurd door de werkgroep de Kwekerij. Je krijgt binnen twee weken na je inschrijving een bericht of jouw initiatief is geselecteerd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek vragen we je om jouw voorstel toe te lichten en bespreken we graag met je wat er nodig is om het initiatief mogelijk te maken.
 • De inschrijving bevat in ieder geval een duidelijke beschrijving van het initiatief op basis van de bovengenoemde randvoorwaarden en ideeën over de te realiseren tijdelijke constructie/huisvesting op het kavel van jouw voorkeur. Daarnaast zijn we benieuwd welke meerwaarde jouw initiatief toevoegt aan het concept de Kwekerij.
 • Werkgroep de Kwekerij van Hilversum Marketing is verantwoordelijk voor de selectie en onderzoekt welk initiatief het beste past binnen het concept, aansluit op de waarden en de doelgroep van de Kwekerij. De werkgroep maakt de uiteindelijke keuze welke initiatieven daadwerkelijk een plek kunnen krijgen op het terrein. Het is ons doel dat initiatieven complementair aan elkaar zijn.
 • Na een kennismakingsgesprekken wordt er door de werkgroep een definitieve keuze gemaakt of de ondernemer onderdeel word van de Kwekerij. Wanneer nodig kunnen we ondersteunen bij de vergunningaanvraag. Je blijft echter wel zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van deze vergunning. Het aanvragen van een omgevingsvergunning loopt via het omgevingsloket en wordt beoordeeld door de vergunningverlener gemeente Hilversum. De vergunningverlener zal toetsen of het initiatief in het Bestemmingsplan past. De initiatiefnemer blijft zelf verantwoordelijk voor het indienen van zijn/haar voorstel. De werkgroep de Kwekerij is niet verantwoordelijk in geval de vergunningverlener besluit geen omgevingsvergunning te verstrekken.

Opzet kavels

In de Kwekerij zijn 3 kavels beschikbaar voor een tijdelijke onderneming.via in

 • Kavel A – heeft een omvang van max ca 42 m2 (bij benadering 4m bij 8m) en bevindt zich langs het pad. Dit oppervlakte is inclusief de mogelijke ruimte voor een terras.
 • Kavel B – heeft een omvang van max ca 56 m2 (bij benadering 7,5m lengte bij 7,5m breedte) en bevindt zich op het plateau naast het grid. Dit oppervlakte is exclusief de mogelijke ruimte voor een terras. Dat betekent dat zowel binnen als aangrenzend aan dit kavel gekeken kan worden naar ruimte voor een terras of een andere functie in de openbare ruimte.
 • Kavel C – heeft een omvang van max ca 32m2 (bij benadering 4m bij 8m en bevindt zich op het plateau binnen het grid. Dit oppervlakte is exclusief de mogelijke ruimte voor een terras. Dat betekent dat zowel binnen als aangrenzend aan dit kavel gekeken kan worden naar ruimte voor een terras of een andere functie in de openbare ruimte