Nieuws

Locaties vrij voor nieuwe ondernemers in De Kwekerij op het Oosterspoorplein

De gemeente Hilversum werkt samen met Hilversum Marketing aan de verplaatsing van “De Kwekerij” naar het Oosterspoorplein. Het levendige en creatieve stadspark staat nu nog op het Stationsplein maar het contract van De Kwekerij loopt op 31 maart 2022 af en kan niet verlengd worden vanwege de ontwikkeling van het Stationsgebied. Er ligt dan ook een mooie kans om De Kwekerij voort te zetten op het Oosterspoorplein. Het streven is om De Kwekerij aan het Oosterspoorplein in het voorjaar van 2022 van start te laten gaan. Momenteel wordt het schetsontwerp daarvan verder uitgewerkt in een definitief ontwerp. Er komt met de verhuizing ook een aantal plekken vrij voor ondernemers in De Kwekerij. Medio december maken we op deze website meer bekend over de uitvraag daarnaar, de randvoorwaarden en de procedure.