Summer in the city klassiek

In verband met Corona gaat de deelname via inschrijving en mag u met maximaal 2 personen, uit hetzelfde huishouden, aanmelden.

Mocht u onverhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn, wilt u zich dan afmelden via 035 544 69 71 of dekwekerijhilversum@hilversummarketing.nl.